Įdėkite „Stop“ vandens vandentiekio remontui ir vandens virimo pranešimams

- Dec 31, 2019-

Įdėkite „Stop“ vandens vandentiekio remontui ir vandens virimo pranešimams

Šaltinis: JCM Industries, Inc.
WatermainFeature
1 paveikslas. Apeinant trumpiausią dujotiekio ilgį, reikalingą pradinei problemai išspręsti, izoliuotai tarp linijų sustojimo armatūros, sumažinamas aptarnavimo jungčių, kurias reikia nutraukti remonto metu, skaičius.

Daugumai vandens ar nuotekų sistemų operatorių, inžinierių ir remonto įgulų vienintelis dalykas, dar blogiau, nei susidurti su 24 colių avariniu remontu, yra dar didesnis. Tiems, kurie niekada neatliko avarinio linijos sustojimo ir aplinkkelio, beveik neįsivaizduojama idėja užbaigti remontą be jokių paslaugų nutraukimo, ilgalaikio išjungimo ir jokio „vandens virimo“ pranešimo. Tiems, kurie turi, tai palengvėjimo atodūsis.