NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGIJOS AUGALŲ PERDIRBIMUI

- Mar 22, 2018-

ATLIEKŲ VANDENS APDOROJIMO TECHNOLOGIJOS AUGALŲ PERDIRBIMUI

Pramoninės nuotekos yra pagrindinis perdirbimo pramonės uždavinys. Iš tikrųjų kai kurie perdirbimo projektai nebuvo įgyvendinti dėl didelių išlaidų ar sunkumų, susijusių su jų pramoninių nuotekų valymu . Daugelyje šalių vykdomos didelės apimties aplinkosaugos iniciatyvos, dėl kurių griežtos aplinkosaugos taisyklės dėl pramoninių nuotekų išleidimo. Nors operatoriai galėjo įrengti pramonines nuotekų valymo sistemas, kad pastatytuose laikytųsi vietinių taisyklių, jiems reikėjo brangių modernizuotų programų, kad būtų patenkintos naujos sudėtingos ribos ir sugriežtintos taisyklės, nustatytos vėliau. Kai kurie iš jų net negalėjo pasiekti šių griežtų ribų po didelių pakeitimų.

Pramoniniuose nuotekose paprastai yra įvairių organinių ir neorganinių medžiagų įvairaus koncentracijų. Daugelis medžiagų yra toksiškos, mutageninės, kancerogeninės ar beveik nebioderbiškos. Tai reiškia, kad nuotekose yra ir daugybė medžiagų, kurios negali būti lengvai degraduojamos.